Lehetőségek interaktív múzeumlátogatásra

Bede Laura 2018. február 25., 11:34

Hogyan lehet közel hozni a gyerekekhez a közgyűjtemények anyagát? – többek közt ezt ismerteti a Gyertek velünk múzeumba! című kiadvány, amelyről Szállassy Noémi kolozsvári egyetemi tanár, ötletgazda számolt be a Krónikának. 

Kreatív foglalkozásterveket kínál pedagógusok számára a Gyertek velünk múzeumba! című, a kolozsvári Ábel kiadónál napvilágot látott kötet, amely megkönnyíti a múzeumlátogatást mint élményszerű tanulást.

A kézikönyv megszületésének előzményéről, a kötet tartalmáról és célcsoportjáról Szállassy Noémi ötletgazda és szerkesztő, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karának munkatársa mesélt lapunknak.

Mint kifejtette, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség 2015-ben szervezett múzeumpedagógiai továbbképzést Szovátán, ahol a meghívott előadók – Vásárhelyi Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa és Molnár József, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa – bemutatták a múzeumpedagógia alapelveit és egy múzeumi tevékenység megtervezésének lépéseit, módszereit.

„A képzés során szó volt arról, hogy milyen egy interaktív kiállítás, hogyan lehet élővé, a gyermekek számára érdekessé tenni egy múzeumi tárlatot, hogyan kell előkészíteni a múzeumlátogatást, és hogyan lehet az új ismereteket hasznosítani” – fogalmazott a kiadvány kezdeményezője.

Hozzátette, 2017 januárjában ugyancsak ez a két szakember tartott képzést, melyen számos óvónő, tanító, tanár és múzeumpedagógus vett részt.

Az oktatók a Csíki Székely Múzeumot jelölték ki helyszínnek, mert azt szerették volna, ha egy múzeumban vagy annak közelében tartanák a kurzust, hogy azt követően a résztvevők konkrét foglalkozásterveket tudjanak készíteni az adott kiállításokhoz. A helyi múzeumpedagógusok bemutatták a kiállításokat az általuk használt módszerekkel, melyeket később részletesen elemeztek, és megtárgyalták, hogy a tárlatvezetést hogyan tudnák még izgalmasabbá tenni a különböző korosztá­lyok számára. Majd hármas csoportokba szerveződve – egy tanár, egy óvónő vagy tanító és egy múzeumpedagógus – foglalkozástervet készítettek egy-egy kiállításhoz.

„Úgy véltem, hasznos lenne, ha a terveket összegyűjtenénk, és megjelentetnénk kötet formájában. Gombos Márta pedagógia szakos kolleganőmmel együtt olyan vázat alkottunk meg, amely lehetővé tette, hogy a kötetnek legyen egy kicsit pedagógiai-módszertani íze, hogy elsősorban az óvónőknek, tanítóknak szóljon” – magyarázta Szállassy Noémi. Hozzátette,

főként azok a foglalkozástervek kerültek be a kötetbe, amelyek a képzések során megszülettek, de időközben még jelentkeztek új ötletekkel is.

„Ezeket összegyűjtöttem, majd bemutattam az Ábel kiadó ügyvezető igazgatójának, Szikszai Ildikónak, aki nagyon jó öltetnek tartotta a könyv kiadását, hiánypótlónak vélte. A Communitas Alapítvány pályázatának köszönhetően pedig megszületett a kötet” – részletezte a szerkesztő. A könyv első részében a szerzők bemutatnak hét székelyföldi múzeumot, amelyekben már működik múzeumpedagógiai tevékenység.

A kézikönyvben szerepel a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, a sepsiszentgyörgy MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, a csernátoni Haszmann Pál Múzeum, a gyergyói Tarisznyás Márton Múzeum és a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum.

A kötet második részében a tizenöt múzeumpedagógiai tervben fellehető, hogy milyen képességeket fejlesztenek az adott tevékenységek a 21. századi igényeknek megfelelően.

A foglalkozástervek címe mellett szerepel az a múzeumi kiállítás, amihez a foglalkozás illeszkedik. Szállassy szerint a kézikönyv elsősorban azoknak a tanítóknak, tanároknak szól, akik szeretnék végiglátogatni diákjaikkal az erdélyi múzeumokat, de természetesen szülőknek is szólhat, bárkinek, akit vonz a múzeumlátogatás.