Boldoggá avathatják a csángó vértanút

Krónika 2018. február 03., 16:10

Megnyílhat az út Antal Veronika boldoggá avatása előtt, miután a Szentszék elismerte vértanúságát.

Fotó: Canonizari.ofmconv.ro

Magyar név is felbukkant szerzetesrend-alapítók, vértanú trappista szerzetesek neve mellett egy néhány napja közzétett szentszéki dekrétumban: Antal Veronikáé.

A fiatalon erőszakos halált halt csángó magyar lányt szülőhelyén évtizedek óta a tisztesség szentjeként tisztelik, de most, vértanúságának szentszéki elismerésével hivatalosan is megnyílhat az út boldoggá avatása előtt.

Ferenc pápa január 27-én fogadta a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát, Angelo Amato bíborost, akit meghatalmazott azon dekrétumok közzétételére, amelyekben négy csoda, húsz vértanúság, valamint két Isten szolgája hősies erényeinek elismerése szerepel – idézi a Vatikáni Rádió magyar adását a Híradó.hu.

A kukoricaföld mártírja

Az egyik dekrétumnak érdemes különös figyelmet szentelnünk, mert ez áll benne: „Isten szolgálója, Antal Veronika ferences harmadrendi világi hívő vértanúságának elismerése. 1935. december 7-én született a moldvai Nisiporeşti-ben (Románia) és 1958. augusztus 24-én halt meg az észak-csángóföldi Halasfalván (Hălăuceşti, Románia)”. Az iszlám terroristák által lemészárolt tizenkilenc algériai vértanú elismerése mellett ő a huszadik mártír a szentszéki listán.

A Vatikáni Rádió által a „kukoricaföld mártírjának” nevezett fiatal nőre sok tucatnyi késszúrással a testében, rózsafüzérébe kapaszkodva leltek rá falubelijei egy kút közelében, Botfalvánál 1958-ban.

Korán megtanult imádkozni

A moldvai minorita rend összeállítása szerint Antal Veronika 1935. december 7-én született a Botfalva (Botesti) községhez tartozó Nisiporeşti-ben, Észak-Moldvában. Szülei, György és Éva egyszerű, de istenfélő földműves emberek voltak. Három testvére mellett ő volt a legidősebb.

A kis Veronika alig kezdett beszélni, édesanyja és nagymamája már korának megfelelő imádságokra tanította. Rokonai és ismerősei úgy vallottak később: Veronika kemény alkatú, kedves, intelligens és tisztelettudó gyermek, majd nő volt. Miután elhatározta, hogy Istennek szenteli életét, kérte felvételét a faluban működő Assisi Szent Ferenc Missziós Nővéreinek Kongregációjába.

A kommunista diktatúra azonban keresztülhúzta terveit, a szerzetesnővéreket elvitték a faluból, a rendházat pedig bezáratták.

Magánfogadalmat tett

Szíve szerinti hivatását szem előtt tartva, lelkiatyja, Donea Alajos tanácsára felvételét kérte Szent Ferenc harmadrendjébe (Világi harmadrend, terciáriusok) és tisztasági magánfogadalmat tett. A szülői ház mellé kis cellát építtetett magának; hetente többször is nyolc kilométer távolságot tett meg a falubeliekkel, hogy a szentmisén részt vehessen.

A visszaemlékezések szerint Veronika mindenkinek megbocsájtott, a betegeket és az elmagányosodott időseket gyakran látogatta, a gyerekeket imádkozni tanította, dédelgette.

Huszonnyolc éves korában, augusztus huszonharmadikán este Halasfalvára ment ifjú barátnőivel, a másnapi bérmálási ünnep miatt. Másnap részt vett a szentmisén, de egy barátnője elmondása szerint szomorú volt – mintha előérzete lett volna a bekövetkező dolgokról.

Fotó: Canonizari.ofmconv.ro

Mikor falubélijei később hazafelé indultak, Veronika még a vendéglátó családnál maradt egy kis időre. Megígérte barátnőinek, hogy nemsokára utoléri őket az úton. Mikor végül útra kelt, szaporán lépdelt és közben a rózsafüzért hangosan imádkozta. A lány életének egy Mocanu Pavel nevű férfi vetett véget. A fiatalember Veronikát megállította útja közben, szemérmetlen dolgokról beszélt neki és testi kapcsolatra akarta rávenni.

Veronika visszautasította, mire a férfi a kukoricamezőre hurcolta, és erőszakoskodni kezdett, ám a fiatal nő teljes erejéből ellenállt. A férfi negyvenkét szúrással oltotta ki Veronika életét.

A mezei munkára siető falubeliek találtak rá másnap reggel: arccal a földre borulva feküdt, jobb kezében a rózsafüzérrel, testén kukoricaszárból font kereszttel, amit a gyilkos tett oda.
A rendőrség megérkezése után Veronika testét a szülői házba szállították, ahol az egyik vizsgáló orvos a visszaemlékezések szerint kijelentette: „Boldog az az asszony, aki világra hozott, mert tisztaságban jöttél a világra és szűzen is távozol a világból”. 1958. augusztus 27-én temették el szülőfalujában. Halála óta sokan látogatják a sírját, kérik a közbenjárását minden szükségben.

Gyilkosát is meghallgatták az egyházi eljárásban

1980-ban Demeter Antal atya, a közeli falu plébánosa, a rokonoktól és a falubeliektől sok adatot összegyűjtött Veronikáról. Vallomást tettek az atyának olyanok is, akik Veronika közbenjárására meggyógyultak, vagy csodás segítségét megtapasztalták.

Fotó: Canonizari.ofmconv.ro

Veronika szentté avatási posztulátora, Patrascu Damián atya erőfeszítéseinek köszönhetően

2003. november 25-én a nisiporeşti-i templomban több ezer hívő jelenlétében hivatalosan is megkezdődött a boldoggá avatási per, amelynek során az egyház által kinevezett személyek eddig számos tanút meghallgattak, köztük a megtért gyilkost is.

A kihallgatások befejeztével az iratokat átadták a szenttéavatási kongregációnak, ezzel kezdetét vette azon folyamatnak egy újabb fázisa, amelynek eredménye lehet, hogy Veronikát hivatalosan is szentként tisztelje az egyház.