Tőkés: sem Bukarestre, sem Brüsszelre nem számíthatunk iskolaügyben

Kőrössy Andrea , Krónika 2017. szeptember 06., 13:56

Tőkés László szerint a magyar nyelvű felekezeti oktatással és a magyar történelmi egyházakkal szembeni kisebbségellenes román tilalmi politika folytatását példázza a marosvásárhelyi római katolikus iskola botrányos esete.

Tőkés: Románia nem tagadhatja meg magyar polgáraitól demokratikus jogaik követelésének teljesítését Fotó: Facebook

Az európai parlamenti képviselő szerdán kibocsátott brüsszeli nyilatkozatában beszédesnek tartja, hogy közel három évtized elteltével, az 1990-es könyves-gyertyás tüntetéshez hasonlóan Marosvásárhely népe újból arra kényszerül, hogy az utcára vonulva keresse igazát, ezúttal a megszűnés küszöbére taszított római katolikus iskolája ügyében.

„Huszonnyolc évvel a Ceauşescu-diktatúra bukása és tíz évvel Romániának az Európai Unióba való felvétele után jogos felháborodással állapíthatjuk meg, hogy erdélyi magyar közösségünk sem Bukarestre, sem Brüsszelre nem számíthat. Uniós tagállamunk és maga az Európai Unió is semmibe veszi saját demokratikus alapelveit és törvényeit, és – közvetlenül vagy közvetve – cinikus módon egyaránt diszkriminálja magyarságunkat” – állapítja meg Tőkés László.

Az EP-képviselő tájékoztatása szerint nemrég ún. írásbeli választ igénylő kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz, felemelve szavát a katolikus iskola, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, valamint a kétnyelvű feliratok és a nemzeti szimbólumok, a nyelvi és az oktatási jogok, továbbá az elkobzott közösségi tulajdonok visszaszolgáltatása ügyében. Věra Jourová igazságügyi biztos a Lisszaboni Szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartájának vonatkozó cikkelyeivel megspékelt válaszában ismételten azzal utasította el a folyamodványt, hogy „az EB alapvetően nem rendelkezik hatáskörrel a kisebbségek tekintetében”.

Az EB illetékese azzal hárította el magáról a felelősséget, miszerint „a tagállamok feladata, hogy biztosítsák alkotmányos rendjük és a nemzetközi jog alapján vállalt kötelezettségeik betartását, és a rendelkezésükre álló valamennyi jogi eszközt felhasználva garantálják a területükön élő nemzeti kisebbségek alapvető jogainak a tiszteletben tartását”.

„Minő képmutatás! Ezen lelketlen és alapjában véve erkölcstelen szavak hallatán most már csak az a kérdés, hogy mit szólnak mindehhez marosvásárhelyi – és erdélyi – diákjaink, valamint az ő többszörösen becsapott szüleik, iskoláink megalázott tanárai, városaink és falvaink magyar polgárai és egyházaink hitükhöz és jogaikhoz ragaszkodó hívei. Erre a kérdésre erdélyi magyar közösségünk és történelmi egyházaink határozott válaszát hivatott megadni a Maros megyei kormánybiztosi hivatal elé meghirdetett mai tüntetés” – hangsúlyozta Tőkés László, hozzátéve: a mai is éppen úgy „az igazság napja”, mint volt a néhány évvel ezelőtti, a Székely Mikó Kollégium újraállamosítása ellen rendezett sepsiszentgyörgyi tiltakozás.

Az EP-képviselő nyilatkozatában leszögezte, a centenáriumra készülő Románia nem tagadhatja meg magyar polgáraitól demokratikus jogaik követelésének teljesítését.