Hétfőn kezdődik az újrairatkozás az óvodások számára

Hírösszefoglaló 2019. május 03., 11:58

Hétfőtől kérvényezhetik a szülők azoknak a gyermekeknek az óvodába való újraíratását, akik a 2018–2019-es tanévben is óvodások voltak, és még nem iskolakötelesek; azoknak a jelentkezését, akik eddig nem jártak óvodába, május 21-étől fogadják – tájékoztat az oktatási minisztérium.

Fotó: Gábos Albin

A szaktárca közleménye szerint a tanintézetek maguk dönthetik el, milyen idősávban fogadják a szülőket, és jól látható helyen elhelyezett értesítésben tájékoztatniuk kell őket a megszabott beiratkozási programról, ugyanakkor a tanintézet honlapján (ha van ilyen), és esetleg a tanfelügyelőség weboldalán is fel kell tüntetniük azt – tájékoztat az Agerpres.

Az újrairatkozási folyamat lezárulta után a fennmaradó helyeket korcsoportok szerinti csökkenő sorrendben (nagycsoport, középcsoport, kiscsoport) osztják le.

Amennyiben valamely tanintézetben a jelentkezők száma meghaladja a rendelkezésre álló helyek számát, a sorrendet az általános, majd a specifikus beiratkozási kritériumok figyelembe vételével szabják meg.

Általános kritériumnak minősül: ha hivatalos irattal bizonyítják, hogy a gyerek árva vagy félárva; orvos által kiállított dokumentum igazolja a gyerek fogyatékossági besorolását; a gyerek testvére/testvérei ugyanabba az intézménybe jár/járnak.

A specifikus kritériumokat mindegyik óvoda maga szabhatja meg, ezeket jóvá kell hagynia az oktatási intézmény igazgatótanácsának, illetve május 18-áig az illetékes megyei tanfelügyelőségnek is.

A megszabott szempontok nem lehetnek diszkriminatívak, ugyanakkor nem hivatkozhatnak a hivatalos beiratkozási időszak előtt összeállított jelentkezési listákra. Túljelentkezés esetén az intézményeknek előbb az általános szempontokat kell figyelembe venniük, és csak ezt követően alkalmazhatják a specifikus kritériumokat a felvételre kerülő gyerekek kiválasztásakor – szögezi le a minisztérium.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat