Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) melyek érvényesek minden, a Prima Press Kft. (mint „Értékesítő”) és Vásárlói között, a kronikaonline.ro/elofizetes/csomagajanlat webáruházban (továbbiakban „Webáruház”) létrejött szerződések esetén.

1. A Webáruház üzemeltetője

A Portál üzemeltetője a Prima Press Kft., melynek adatai a következők:
Székhely: Székelyudvarhely, Bethlen Gábor nr. 55.
Adószám: RO 12212848
Cégbírósági iktatószám: J19/274/1999
Számlavezető bank: Transilvania Bank
Bankszámlaszám: IBAN RO87 RNCB 0156 0163 4567 0001 CONT RON
Ügyfélszolgálat:
Telefon/Fax: 0266-218361
E-mail: elofizetes@kronika.ro
Nyitva tartás: hétfő - péntek 8:00 - 16:00

2. Vásárlás

Az oldalon feltüntetett újságok, csomagkonstrukciók (a továbbiakban „Termékek”) a webáruházon keresztül rendelheti meg. A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja a vásárlás során megadott email címre.

A megrendelés rögzítéséről és annak aktuális státuszáról e-mailben küldünk tájékoztatást. Rendelése ezen visszaigazolással válik véglegessé, azaz cégünk ezen visszaigazolással válik kötelezetté a Termék(ek) leszállítására. A megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik, hétvégén az ügyfélszolgálat és a kézbesítés szünetel.

Az Értékesítő fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a vásárlási adatainak valódisága kérdéses, értelmezhetetlen, vagy a vásárlási feltételeknek nem felel meg, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető és visszatérítés csak a törvényes előírások betartásával lehetséges. A megrendelés visszavonását Vásárló vevőszolgálatunkon írásban (email-ben vagy faxon) teheti meg a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül. Amennyiben a webáruházban leadott megrendelését módosítani szeretné (csomagkonstrukción változtatni stb.), kérjük, jelezze igényét ügyfélszolgálatunkon.

A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges. Vásárláskor elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, az abban foglaltakkal egyetért, és kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során valós adatokat ad meg. Amennyiben a Vásárló elmulasztja ezen tájékoztatási kötelezettségét, vagy valótlan adatokat közöl (például hibás e-mail vagy szállítási cím, vagy olyan telefonszámot ad meg, melyen nem érhető el), a webáruház üzemeltetője jogosult a szerződéstől elállni, annak teljesítését megtagadni.

A vásárlás során az alábbi adatok megadása kötelező:
- név,
- megye
- város
- irányítószám
- utca
- házszám
- tömbház
- lakrész
- telefonszám
- e-mail cím

A számlázási címet csak akkor szükséges megadnia, ha a kézbesítési címétől eltér. Ellenkező esetben a webáruház a kézbesítési címet veszi alapul minden rendelés esetén. A telefonszám közlése azért fontos, mert sürgős információk mellett, adott esetben a kézbesítés időpontját is telefonon egyeztetjük a Vásárlóval. Amennyiben telefonon nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, a termékek szállítási ideje meghosszabbodhat.

A regisztrációval Vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes, és a rendelés megtételére jogosult.

3. Szerzői jog. Adatvédelem

A kronikaonline.ro/elofizetes/csomagajanlat weboldal teljes egésze (szövegek, képek,  grafikák, animációk, videók stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így tartalmát, képeit, logóit kereskedelmi célokra másolni, módosítani, vagy terjeszteni a jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül tilos!

A weboldal böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: a kronikaonline.ro/elofizetes/ csomagajanlat weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Prima Press Kft. jogosult.

A Prima Press Kft. előzetes hozzájárulása (írásbeli engedélye) nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy annak részeit bármilyen formában felhasználni, átruházni, reprodukálni és/vagy terjeszteni. A Prima Press Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében, illetve nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és/vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Prima Press Kft. kizárja. A vásárlás során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük és bizalmasan kezeljük (lásd adatvédelmi szabályzatunkat). Az előfizetés során megadott adatai a Román Posta részére csak a kiszállítás érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra. A Prima Press Kft. csak a saját oldalain megadott személyes adatok védelméért vállal felelősséget. Partnerek (PayPal, EuPlatesc, online banking stb.) internetes oldalain megadott személyes adatok védelméért felelősséget nem vállal.

4. A szerződés tárgyának lényeges jellemzői

Valamennyi termék mellett megtalálja annak leírását, valamint a fizetendő vételárat. A weboldalon megjelenített árak lejben értendők, romániai szállítási cím mellett érvényesek, és az ÁFA-t tartalmazzák.

5. Kézbesítés

 A kézbesítési határidő mindig az adott rendelés függvénye, folyó hónap 21-éig lehet előfizetni a következő havi Termékre. A webáruházban feltüntetett árak és feltételek Románia területére leadott megrendelések és kézbesítések esetén érvényesek. Ha a megrendelés státusza 'Lezárt', akkor megrendelése a következő hónaptól kerül kézbesítésre. Amennyiben a Termék nem érkezik meg Önhöz a várt időpontig, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy a problémát azonnal kezelhessük. A Prima Press Kft. nem vállal felelősséget a postai szolgáltatásokért.

6. Az ellenérték megfizetése

A megrendelt Termékek ellenértékének megfizetése történhet online bankkártyával, banki előre utalással, PayPal-on keresztüli fizetéssel. Bankkártyás fizetésre csak közvetlenül a megrendelés lezárását követően, a banki szolgáltató online fizetési portálján keresztül van lehetőség. Amennyiben a fizetés nem történik meg, rendszerünk a megrendelést automatikusan lemondottnak tekinti. Ha a bankkártyás fizetés technikai okok miatt hiúsult meg, de megrendelésére igényt tart, kérjük, jelezze azt ügyfélszolgálatunkon. A kifizetések járulékos költségei (banki jutalékok, árfolyamkockázat, stb.) a megrendelőt terhelik, ezek nincsenek benne a vételárban.

Fizetési módok

Bankkártyás fizetés automatikus meghosszabbítással:

Egy­sze­rű és ké­nyel­mes meg­ol­dás a bank­kár­tyás fi­ze­tés au­to­ma­ti­kus meg­hosszab­bítás­sal! Mert nem kell ha­von­ta ve­sződ­ni az elő­fi­ze­té­s megújításával. Ez ugyanis au­to­ma­ti­ku­san megtörténik. A rend­szer min­den hó­nap­ban le­von­ja a bank­szám­lá­já­ról a meg­ren­delt cso­mag el­len­ér­té­két. Csak ennyit, nem többet!

A bankkártyás fizetés megerősítésekor a rendszer átirányítja Önt az EuPlatesc oldalára, ahol a következő kártyaadatokat kell megadni:
• Kártyaszám (Numărul de card)
• A kártyán szereplő név (Numele de pe card)
• Kártya érvényességi dátuma (Data expirării)
• CVV2/CVC2

Az au­to­ma­ti­ku­san meg­hosszab­bo­dó elő­fi­ze­té­sét bár­mi­kor fel­bont­hat­ja, ha e-mailt küld az of­fi­ce@eup­la­tesc.ro cím­re. Az első tranzakciót követően Ön értesítést kapott e-mailben az EuPlatesc-től, annak a dokumentumnak az alján szereplő egyedi azonosító (ID-szám) feltüntetésével kérheti az automatikus előfizetés lemondását. Fon­tos tudni, hogy az előfizetés mindig a következő naptári hónaptól szakítható meg, a folyó havi megrendelést nem tudjuk megállítani. Ön tehát amennyiben nem kívánja fenntartani az automatikus előfizetést, akkor az éppen aktuális hónap legkésőbb 22. napjáig kell sikeresen lemondja a fent említett módon, ezzel jelezve, hogy a következő hónapban már nem tart igényt a szolgáltatásra. Ha a lemondást a tárgyhónap 22. napja után teszi meg, akkor ez a tárgyhónap utáni második hónap előfizetésére lesz érvényes, tehát egy hónappal tovább tart az előfizetés.

Banki előre utalás:

A rendelés teljes összege a megadott bankszámlaszámra utalandó.
Banki adatok:
S.C. Prima Press S.R.L.
Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gábor nr. 55.
Transilvania Bank
Bankszámla szám: RO64 BTRL RONC RT04 4521 5701

PayPal fizetés:

A Pay­Pal kész­pénz­men­tes pénz­for­gal­mi szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tó pénz­ügyi rend­szer, a vi­lá­gon a leg­el­ter­jed­tebb mód­szer a biz­ton­sá­gos in­ter­ne­tes fi­ze­tés­hez. A cég on­line bank­kár­tya-el­fo­ga­dá­si szol­gál­ta­tást is nyújt, vagy­is le­he­tő­vé te­szi, hogy a fel­hasz­ná­lók Pay­Pal-szám­la nél­kül, Visa vagy Ma­s­tercard bank­kár­tyá­val is tud­ja­nak online fi­zet­ni.

Amennyi­ben ren­del­ke­zik Pay­Pal-szám­lá­val, az in­ter­ne­tes vá­sár­lá­sok so­rán még arra sincs szük­ség, hogy bank­kár­tyaada­ta­it min­den egyes vá­sár­lás­kor meg­ad­ja.

Abban az esetben is biz­ton­sá­go­san fi­zet­het az ol­da­lon ke­resz­tül bankkártyával, amennyiben nincs Pay­Pal-szám­lá­ja.

A Pay­Pal ugyan még nem ren­del­ke­zik ma­gyar nyel­vű fe­lü­let­tel, de a fi­ze­tés me­ne­te egy­sze­rű, és na­gyon ha­son­lít bár­mely más bank on­line bank­kár­tyás fi­ze­té­si rend­sze­ré­hez.

Ha a meg­ren­de­lé­se után a Pay­Pal fi­ze­tést vá­laszt­ja, az ol­dal au­to­ma­ti­ku­san át­irá­nyít­ja Önt a Pay­Pal biz­ton­sá­gos fi­ze­té­si ol­da­lá­ra. Itt két le­he­tő­ség kö­zött vá­laszt­hat: ha van Pay­Pal-szám­lá­ja, egy­sze­rű­en je­lent­kez­zen be és fi­zes­sen a szo­ká­sos mó­don (Log In). Ha nincs, ak­kor az alat­ta meg­je­le­nő űr­la­pot (Pay­Pal Guest Check­out) tölt­se ki.

A következő adatokat kell megadni:
• Country: válassza ki az országot
• Card Number: ez a bankkártya száma
• Expires: a bankkártya lejárati ideje hh/éé sorrendben, a bankkártyán feltüntetve.
• CSC: a kártya hátoldalán található háromjegyű biztonsági kód (az aláírás mező felett jobbra).
• Phone type: válassza ki, hogy mobil vagy vezetékes telefonszámot ad meg
• Phone number: írja be a telefonszámát. Célszerű megadni, amelyen a bankja eléri Önt.

Hozzon létre PayPal fiókot (Create your PayPal account):

Email: adja meg az -mail címét. Regisztráció után bármikor használhatja ezt a fiókot a PayPal-os fizetés esetén. Az itt megadott e-mail címre érkezik a visszaigazolás a fizetésről.

Password: adjon egy jelszót.

Date of birth: adja meg születési dátumát.

Ha az összes mezőt kitöltötte, még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, ha mindent rendben talál, hagyja jóvá a tranzakciót. Pillanatokon belül értesítik Önt e-mailben a sikeres tranzakcióról, ezzel egyidőben mi is megkapjuk az értesítést a sikeres fizetésről, és elkezdjük a megrendelése feldolgozását.

A Prima Press Kft. csak a saját oldalain megadott személyes adatok védelméért vállal felelősséget. Partnerek (PayPal, EuPlatesc, online banking stb.) internetes oldalain megadott személyes adatok védelméért felelősséget nem vállal.

7. Vitás kérdések

Ha problémát észlel online vásárlása során, azt jelezheti Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor platformján keresztül. (http://www.anpc.gov.ro/)