A megrendeléshez töltse ki az alábbi űrlapot

  Válasszon a csomagok közül

Krónika napilap


Krónika

Oldalszám: 12 Megjelenés: hétköznap

Ajándék havi 2 apróhirdetés
(értéke: 20 lej)

Havonta:

35,00 lej
Jelen ajánlatunk kézbesítési partnere a Román Posta, megrendeléseket ezért csak Románia területére vehetünk fel. Előfizetése mindig a következő hónap első munkanapjától, egész naptári hónapra szól. A áprilisi lapszámokra március 21-ig fizethet elő! 
Március 22-től április 21-ig már a májusban megjelenő lapok előfizetését kínáljuk.

Az itt bemutatott ajánlataink természetes személyek részére elérhetőek! Amennyiben jogi személynek szeretne előfizetni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a következő elérhetőségek valamelyikén: tel.: 0726–719 955; e-mail: elofizetes@kronika.ro.
  Válasszon a fizetési módozatok közül
  Bankkártyás fizetés automatikus meghosszabbítással
Egy­sze­rű és ké­nyel­mes meg­ol­dás a bank­kár­tyás fi­ze­tés au­to­ma­ti­kus meg­hosszab­bítás­sal! Mert nem kell ha­von­ta ve­sződ­ni az elő­fi­ze­té­s megújításával. Ez ugyanis au­to­ma­ti­ku­san megtörténik. A rend­szer min­den hó­nap­ban le­von­ja a bank­szám­lá­já­ról a meg­ren­delt cso­mag el­len­ér­té­két. Csak ennyit, nem többet!